*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی >  ویژه‌نامه‌ها > مسیر تحول 


مسیرتحول شماره خبر: ٣٢٣٤٨٩ ١٢:٢٥ - 1392/04/19   حجةالاسلام و المسلمين فرخ‌فالحجةالاسلام و المسلمين فرخ‌فال ارسال به دوست نسخه چاپي


حجةالاسلام و المسلمين فرخ‌فالحجةالاسلام و المسلمين فرخ‌فال

نظري بر عملکرد حوزه مديريت


حوزه مديريت امور مختلفي را عهده‌دار است و علاوه بر وظايف محوله از لحاظ ساختار تشکيلاتي حوزه مديريت، اموري را هم مديريت محترم حوزه‌هاي علميه به آن تفويض کرده‌اند. آن‌چه ساختار حوزه مديريت بوده، دبيرخانه، امور دفتر مدير حوزه‌هاي علميه، بازرسي ويژه مديريت حوزه‌هاي علميه و روابط‌عمومي بوده است و آن‌چه تفويض شده، عبارت است از هفته‌نامه افق و خبرگزاري حوزه، مرکز اطلاعات و آمار و مرکز فناوري حوزه.

حوزه مديريت امور مختلفي را عهدهدار است و علاوه بر وظايف محوله از لحاظ ساختار تشکيلاتي حوزه مديريت، اموري را هم مديريت محترم حوزههاي علميه به آن تفويض کردهاند. آنچه ساختار حوزه مديريت بوده، دبيرخانه، امور دفتر مدير حوزههاي علميه، بازرسي ويژه مديريت حوزههاي علميه و روابطعمومي بوده است و آنچه تفويض شده، عبارت است از هفتهنامه افق و خبرگزاري حوزه، مرکز اطلاعات و آمار و مرکز فناوري حوزه.

بازرسي ويژه مديريت حوزههاي علميه؛ که در دو بخش کار خوب انجام داده است؛

1- گزارشاتي است که توسط شخص مدير حوزههاي علميه ارجاع ميشود و بخشي هم توسط اينجانب ارجاع ميشود؛ بازرسي ويژه در مورد اين گزارشها بررسي و تحقيقات ميداني وسيع انجام داد که نتيجه به اطلاع مدير حوزههاي علميه رسيد.

2- مدارس متعدد در سراسر کشور و قم بهصورت انتخابي مورد بازرسي قرار گرفته و نتيجه به استحضار مدير حوزههاي علميه رسيده است.

مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات حوزه‌هاي علميه

اين مرکز در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري مبني بر الکترونيکيشدن خدماتدهي، چابکسازي امور، چالاکسازي فعاليتها، رفع نقاط ضعف، ارائه راهحل مناسب نيروسازي و کادرسازي راهاندازي شده است.

راه‌اندازي سامانه‌هاي مختلف الکترونيکي

تاکنون برنامهها و سامانههاي الکترونيکي فراواني بهمنظور تسهيل در انجام امور مديريتي، برنامهريزي و خدماتي طلاب راهاندازي شده است. سامانههاي نجاح، نجما، مکپرو، سامانه ارتباطي طلاب و سامانه بايگاني اسناد ديجيتال از فعاليتهاي بومي و شاخصي اين مرکز ميباشد.

پوشش فراگير سامانه‌هاي نجاح و نجما

مرکز فناوري حوزه در سال 91 بهصورت فراگير تقريباً تمام مدارس کشور را تحت پوشش برنامههاي نجاح و نجما قرار داد. برنامه «نجما» مربوط به امور خدماتي طلاب است و با ارتباطي که با مدارس و دفاتر مراجع برقرار شد، کارها منقح و منظم گرديد. آنچه سامانه نجما ارائه ميدهد؛ بيشتر جنبه خدماتي و رفاهي دارد و شامل برنامههاي رفاهي، ورزشي، مشمولين، شهريه، اسکان و تغذيه طلاب ميشود. برنامه «نجاح» نيز مربوط به برنامههاي آموزشي طلاب است که بهطور فراگير در تمام مدارس بهصورت شبکه پيوسته انجام شده است. امکاناتي که در نجاج موجود است، همانند سيستمهاي آموزشي مشابه در آموزش عالي کشور است و اکثر نيازهاي آموزش طلاب، مدارس و مراکز را تأمين ميکنند و از فعاليتهاي موازي جلوگيري ميکند. کار خوب ديگر اين مرکز اين بود که تمام سرورها متمرکز و تمام اطلاعات، در بانک اطلاعات محرز شد. براي اولينبار اطلاعات مربوط به طلاب در قم و سراسر کشور ثبت و آمار دقيق به دبيرخانه شوراي عالي حوزه ارسال گرديد که مقدمه خوبي براي اعتبارات و برنامهريزيهاي کلان حوزه خواهد شد.

سامانه اتوماسيون اداري

همچنين در مرکز فناوري، با هماهنگي دبيرخانه مديريت حوزههاي علميه، کار اتوماسيون فراگير انجام شد و تمام مديريتهاي استاني در اتوماسيون اداري قرار گرفتند و با اين خدمت، تمام مکاتبات مرکز مديريت حوزههاي علميه با ستادهاي واسطه و مديريت استانها به شکل الکترونيکي انجام ميشود، مگر مواردي حساس که نبايد در اتوماسيون مطرح شود. بهجز معاونت آمار و بررسي، بقيه معاونتهاي ستاد مرکز و همه مديريتهاي استاني تحت پوشش اتوماسيون هستند. در حال حاضر بيشاز 20 نهاد و مرکز تخصصي حوزه علميه از اين سيستم يکپارچه استفاده ميکنند که معاونتها و مراکز از اينها هستند. همچنين اتوماسيون اداري در حوزههاي علميه استانها فعال است و استانهاي قم، همدان، خوزستان و البرز، فعالترين مراکز حوزوي بهرهمند از سامانه اتوماسيون اداري ميباشند.

سامانه مستندات مکپرو: سامانه مکپرو جهت کنترل، تحليل، يکپارچهسازي و مستندسازي، فرايندهاي مبتني بر فرد و سيستم است که ثبت و کنترل شروع کار، زمانبندي و تاريخچه کار در اين سيستم انجام ميشود. اين نرمافزار براي مکانيزه‌‌کردن کليه وظايف محوله درونسازماني و برونسازماني است که ميتوان بهوسيله آن با تهيه گزارشهاي راندمان کار را بالا برد. سامانه مستندات پيام کوتاه اين سامانه جهت انجام امر اطلاعرساني و چرخه پشتيباني و نيز ابزاري کارآمد جهت تبليغات در سازمان ميباشد.

مرکز آمار و اطلاعات حوزه‌هاي علميه

لزوم تأسيس مرکز آمار و اطلاعات، از دغدغههاي مقام معظم رهبري و ارکان حوزه بود تا بتوان آمار دقيق و ساختارهاي نموداري آماري اطلاعات را به اشکال مختلف استخراج کرده و با تجزيه و تحليل آن، برنامههاي کوتاهمدت و ميانمدت و بلندمدت را پيشبيني کرد. مرکز آمار و اطلاعات حوزههاي علميه در زمينههاي مختلف اين کار را در سطح وسيع انجام داد. بهعنوان مثال، در ارتباط با تبليغ و مبلغ، به شکل نموداري آماري استخراج شده است. در مسايل آموزشي حوزه نيز کار خوبي در دست اجراست و ما آينده اين مرکز را درخشان ميبينيم که ميتواند زيرساخت طرحهاي حوزه باشد.

در اين مرکز نظام جامع آماري بين همه مدارس کشور بهمنظور شناسايي استعدادها و امکانات مورد استفاده در مدارس براي تصميم‌‌گيري و سياستگذاريها توسط معاونين تدوين ميشود. همچنين اين مرکز با همه نهادهاي مرتبط با حوزه تعامل دارد، ارتباط ما با مراکز تبليغي حوزه و هرجايي که به هر نحوي ارتباط با حوزه داشته باشد، براي ثبت مشخصات و ارتباط اطلاعات و دادهها تعامل خوبي برقرار کريدم.

نيز شناسايي اساتيد شهرستانها و مدارس علميه و اقلام مورد استفاده در آن مدارس، بهصورت آزمايشي مورد بررسي و نتيجه آن در اختيار معاونان محترم حوزه قرارگرفت. همچنين جهت فرهنگسازي آماري براي نهادينهکردن جايگاه آمار در بين مسئولان و مديران حوزه، جزوات آموزشي تهيه و توزيع شد.

دو کار هم در کنار اين امور، توسط حوزه مديريت انجام شده است:

1- فعالبودن ستاد پيگيري مطالبات مقام معظم رهبري

ما ابتدا مطالبات ايشان را در 100عنوان استخراج و 52 عنوان را به عنوان اولويت به شوراي عالي حوزه پيشنهاد داديم. اين شورا درخواست کرده طرحنامه اين 52 عنوان در اولويتهاي اول تا سوم آماده شود که طرح و اعتبارات 20 عنوان آماده شده و توسط آيةالله حسينيبوشهري، خدمت مقام معظم رهبري و مراجع عظام و شوراي عالي ارائه شد که به محض ابلاغ اعتبار و تصويب آن، اجرايي خواهد شد. البته مراحل عملياتي برخي طرحها در معاونتهاي تهذيب، پژوهش و امور حوزههاي علميه شروع شده است.

2- شوراي سياستگذاري تبليغ

در شوراي سياستگذاري تبليغ که تا اواخر سال 91 دبيري آن به عهده اينجانب بود، يک ستاد اجرايي با 7کميته علمي، کار را به شکل وسيع انجام ميدهد. مراکز اعزام مبلغ، برنامهاي را آماده کردهاند و عمليات اجرايي اعزام را آنجا انجام ميدهند و با اين برنامه ديگر تکرار مبلغ در جايي نخواهيم داشت و همه مراکز اعزام، هماهنگ عمل خواهند کرد.


خروج
جمعه ٢٤ مرداد ١٣٩٩
جستجوی وب
کانال تلگرام
با افق حوزه به روز باشید
با
کانال تلگرام